Till utställningen

Se YouTube-filmen om hur utställningen kom till.